18 Eylül 2019, Çarşamba

Yardım Talebi

Yardım talebi mektupla evrak gönderilerek yapılır. Telefonla yapılan başvurularda yardım talep eden kişinin göndermesi gereken evraklar bildirilir.

GEREKLİ EVRAKLAR

 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Valilik veya Kaymakamlıktan yardım alıp almadığınıza dair resmi evrak,
 • Aile Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden Alınacak),
 • İkametgâh Belgesi (Muhtarlıktan)
 • Kendi durumunuzu anlatır ve talep ettiklerinizi bildiren bir mektup,
 • Sağlık yardımı talebi var ise sağlık raporunun fotokopisi,
 • Öğrenci belgesi

Bu evraklar derneğimize başvurmaları gerekmektedir.. Faksla gönderilen evraklarla yardım talep eden kişinin başvurusu kabul edilir ancak evraklarının aslının gönderilmesi de istenir. Evraklar derneğe ulaştığında sayılarak arşive alınır, bu evraklar için başvuru özeti doldurulur. 

BAŞVURU ÖZETİ

Yardım talep eden kişinin bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını hızlandırmak amacıyla doldurulan, gönderilen evraklardaki bilgilerin özetinin yapıldığı belgedir. Bilgisayar kullanıcısı kişinin kaydını yaparken evrakların içeriğini anlamak, gönderilen mektupları özetlemek için vakit harcamaz. Başvuru özeti doldurma işi derneğimize gelen gönüllülere yaptırılır.

Haftalık olarak postadan alınan mektuplar için başvuru özeti o gün içinde tamamlanır ve kayıt edilir. 

Bilgisayara kayıt işlemi ile yardım talep eden kişinin bilgileri bilgisayar ortamına aktarılarak o kişiye bir dosya açılır, bir aile numarası verilir. Bu süreçten itibaren o kişi bu aile numarası ile takip edilir. 

KAYITTAN SONRAKİ AŞAMALAR

 • Aile bilgileri ve fert bilgileri kaydedilen aile için tahkik formu çıkartılır. Tahkik formu dernek personeli ve dernek gönüllülerine verilerek, ailenin sosyal durumunun incelenmesi sağlanır. Yardım talebinde bulunan kişi ile görüşülür, evinde ziyaret edilir, koşulları tespit edilir, komşuları ile görüşülerek tahkikatı yapan kişi bir rapor hazırlar. Tahkikatlar gönüllü temsilcilerimiz tarafından yapılır.
 • Tahkikatı yapılan dosyalar Yardım Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilir, talepler hakkında karar verilir.
 • Karar alınan dosyaların sonuçları bilgisayara işlenir. Yardım karar kaydı yapılan dosyaların kararları ilgili birimlerce uygulanır.
 • Evraklarınızın eksik olması durumunda, evraklarınız tamamlanıncaya kadar hiçbir işlem yapılmayacaktır. Araştırma işlemleriniz evraklarınızın tam olarak elimize geçmesi ile birlikte başlayacaktır.
 • Derneğimizden yardım talebinde bulunan kişilerin tüm bilgileri gizli tutulmaktadır.